Svobodný pohyb bez bariér - Příspěvek na auto 2020

Svobodný pohyb bez bariér - Příspěvek na auto 2020

První čtvrtletí roku 2020 přináší řadu změn v rámci legislativy týkající se kompenzačních pomůcek.

Od 1. 3. 2020 se zvyšuje hranice nároku na maximální příspěvek na auto z 8násobku životního minima na 16násobek životního minima. Tedy pokud by šlo o jednotlivce, může být jeho měsíční příjem (včetně invalidního důchodu) až 54.560 Kč oproti dřívějším 27.280 Kč.

Od 1. 4. 2020 se zároveň zvyšuje částka životního minima, na příspěvek tak dosáhnou i žadatelé s vyššími příjmy.

Obecně k získání příspěvku musí osoba trpět těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo  těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Musí být starší 3 let a potřebovat opakovanou dopravu.

Příspěvek na auto je forma příspěvku na zvláštní pomůcku. Tento příspěvek se řídí se specifickými pravidly:

  • Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla (nového či ojetého) mají pouze osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací.
  • Žádající hendikepovaná osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo, případně je schopna být vozidlem převážena.
  • Příspěvek na motorové vozidlo mohou dostat osoby starší tří let. V případě dětí o příspěvek žádají jejich rodiče (respektive zákonní zástupci).
  • O příspěvek je možné požádat  jednou za 7 let. 
Online formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

VÝŠE PŘÍSPĚVKU (zjednodušeně)

Příspěvek je přiznáván úřadem práce na dobu 7 let. Maximální výše příspěvku činí 200.000,- Kč a vždy záleží na zdravotním stavu žadatele.
Stejně tak, je-li žadatelem nezletilé dítě (zákonný zástupce), které splňuje zákonem daná kritéria zdravotního stavu, dostává od spádového úřadu práce automaticky 200.000,- Kč.
O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise (LPK). Ta v posudku vychází ze stanovených posuzovacích kritérií, která de fakto porovnává s kompletní zdravotní dokumentací, kterou si vyžádá od Vašeho obvodního lékaře.

 

VRÁCENÍ DPH

Pokud jste osobou s hendikepem a byl Vám přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo, místně příslušný finanční úřad Vám po koupi vrátí DPH, pokud o vrácení DPH požádáte.
Finanční úřad tak nečiní automaticky a je o toto dobré bez prodlení požádat.

Jak u vozidla zcela nového, tak i u ojetiny činí výše vrácené DPH ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč na 1 auto po dobu 7 let. U ojetiny lze žádat vrácení DPH ve výši 100%.

 

Podmínky vrácení DPH:

  • Vrácení DPH místně příslušným finančním úřadem se vztahuje jen na osobní automobil, na který byl přiznán příspěvek úřadem práce.

  • Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením dle zákona uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

  • Prodejce musí být plátcem DPH a musí Vám o této skutečnosti vystavit písemné potvrzení.

  • Kupní smlouva a faktura musí být na vystavena na příjemce dotace.
 U žádné jiné kompenzační pomůcky nelze vrácení peněz za DPH požadovat.

Aktuální informace a formuláře jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR
 

Velice rádi Vám pomůžeme s celým procesem a řekněte si o cenové zvýhodnění:

VOLEJTE: Jiří Charousek, +420 727 925 447,   Petr Koreš, +420 777 013 588
PIŠTE:      Charousek@autokpplus.cz               Kores@autokpplus.cz